HOSPICE KOLDING SAMARBEJDE

Der har gennem de sidste år været arbejdet på at få et lokalt hospice op at stå i Kolding, så folk med terminale sygdomme ikke skulle ´´sendes´´ væk i den sidste tid, hvilket også vil være til gahttps://hospicekolding.dk/vn for familie, besøgende m.fl.

Hospice Kolding tilbyder derfor alle virksomheder i lokalområdet at støtte op omkring dette ved at tegne et virksomheds medlemskab af Hospice Koldings støtte forening – det koster kun 750 kr. pr. år og man vil udover løbende at modtage nyheds mails omkring foreningen, også blive indbudt til nogle fælles arrangementer til gavn for alle.

Se mere omkring Hospice Kolding på www.hospicekolding.dk

Vil du støtte som virksomhed eller som privat person (100 kr. pr. år) så kontakt Frank Langelykke fra Salgsbooster på telefon: 20 95 58 18